Ogólny opis umiejętności (pre-A1)

Potrafi domyślić się znaczenia znaku z towarzyszącego mu obrazka lub symbolu.