Wypowiedź monologowa: opisywanie doświadczeń i przeżyć (pre-A1)

Potrafi wyrazić, jak się czuje, używając gestów i mimiki.