Wypowiedź monologowa: udzielanie informacji (pre-A1)

Potrafi przedstawić prostą czynność lub obiekt z wykorzystaniem pantomimy, gestów i elementów z bezpośredniego otoczenia.