Wypowiedź monologowa: udzielanie informacji (A1)

Potrafi w prosty sposób opisać obiekt (ze szczególnym uwzględnieniem jego wysokości, szerokości i długości) lub obrazek, z użyciem prostych znaków, wyrażeń oraz utartych zwrotów, jeśli miał możliwości wcześniejszego przygotowania wypowiedzi i w trakcie migania może bezpośrednio odnosić się do tego obiektu/obrazka.

Potrafi wyrazić, czy coś znajduje się blisko lub daleko, używając odpowiednich znaków (np. BLISKO, DALEKO).