Wypowiedź monologowa: przedstawianie własnego stanowiska (A1)

Potrafi w prosty sposób wyrazić swoją opinię (ZGADZAĆ-SIĘ, NIE-ZGADZAĆ-SIĘ, TAK, NIE).