Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki działa od 1946 roku i liczy ponad 800 członków (głuchych i słabosłyszących). Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki wspiera członków i ich rodziny w zakresie pomocy społecznej, poszukiwania pracy, pomocy prawnej i psychologicznej oraz w zakresie tłumaczeń. Polski Związek Głuchy Oddział w Łodzi prowadzi działalność rzeczniczą na rzecz ochrony praw człowieka dla osób głuchych i słabosłyszących (w tym prawa do języka i edukacji) oraz zapewnienia dostępu do informacji i usług. Polski Związek Głuchych Oddział w Łodzi realizuje projekty związane z edukacją osób niesłyszących: W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych w Polsce (2015-2016), Deaf learning (2015-2018), Deaf language awareness (2018-2021).

Strona internetowa Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki: www.pzg.lodz.pl