Wypowiedź twórcza (A1)

Potrafi nagrywać proste zdania o sobie i wymyślonych przez siebie postaciach – o tym, gdzie mieszkają i czym się zajmują.

Potrafi opisać obiekty życia codziennego z wykorzystaniem prostych znaków i wyrażeń, np. kolor i wielkość samochodu, pomieszczenia w domu.