Ogólny opis umiejętności (A2)

Potrafi przypomnieć sobie i przećwiczyć zestaw odpowiednich słów i wyrażeń, które ma opanowane.