Ogólny opis umiejętności (pre-A1)

Potrafi używać wskazywania, gestów i mimiki do przekazywania i zdobywania informacji.